Take Home Loose Leaf Tea

Black

Abigail’s Blend       
Apricot      $12.50ea
Bourbon     $12.50ea 

Earl Grey
     $12.50ea
English Breakfast      $12.50ea
French Vanilla      $12.50ea
Darjeeling Second Flush     $12.50ea
Ginger Peach      $12.50ea
Indian Chai
     $12.50ea
Mango
     $12.50ea
Orange Spice
     $12.50ea
Peach      $12.50ea
Pomegranate      $12.50ea
Raspberry 
     $12.50ea
Rose 
     $12.50ea
Wild Cherry      $12.50ea
Oolong

Black Dragon     $12.50ea
Green

Cherry Rose
     $12.50ea
Orange Ginger      $12.50ea
Jasmine w/ Jasmine Flowers     $12.50ea
 Sencha
     $12.50ea
Wild Cherry
     $12.50ea
Singlo (Buddha’s Eyebrow)      $12.50ea
White

Rose
     $12.50ea
Silver Needles      $12.50ea
Mango
     $12.50ea
Herbal & Fruit Fusions
Blueberry      $12.50ea
Chamomile      $12.50ea
Peppermint      $12.50ea
Strawberry Kiwi      $12.50ea